Dokumentacja 1.1

Standaryzacja elementów identyfikacji wizualnej.

1. Podstawowa księga znaku

Podstawowa księga znaku to standaryzacja logo i podstawowych elementów identyfikacji wizualnej. Dokument ten zawiera wytyczne dla pracowników, którzy będą posługiwać się logo np. grafików, marketingowców, projektantów, producentów gadżetów reklamowych, drukarzy i innych.

1.a Podstawowa wersja znaku

Podstawowa wersja znaku występuje w dwóch odmianach: poziomej (gdzie sygnet znajduje się w poziomie, na wysokości logotypu) oraz pionowej (gdzie sygnet jest umieszczony nad logotypem).

pobierz pliki

wersja podstawowa

W zależności od sytuacji, formatu i dostępnego miejsca na materiałach można zamiennie korzystać z obu wersji.

1.b Kolorystyka

Każde logo ma ściśle określoną kolorystykę, w której może występować. W tym dziale pokazujemy, jak stosować logo w zależności od tła, na którym występuje. W niektórych przypadkach logo może występować w pełnym kolorze, w w innych należy sięgnąć po jego wersję uproszczoną. Logo powinno zachować zawsze te same kolory.

wersja podstawowa

Podstawowa kolorystyka znaku w wersji poziomej i pionowej.

wersja na tle niebieskim

Na jednolitym tle #006eff należy stosować białą wersję logo.

wersja na tle granatowym

Na jednolitym tle #141731 należy stosować białą wersję logo.

wersja achromatyczna

Tą wersję logo stosuje się tam, gdzie niemożliwe jest stosowanie podstawowej wersji znaku. Obowiązują zasady stosowania te same co dla logo podstawowego (pole ochronne i podstawowe)

#006eff
#141731
#ffffff
#e5eff8

kolory podstawowe

Główne kolory marki używane są zarówno do komunikacji zewnętrznej jak i wewnętrznej.

#27a700
#f8b133
#24ccfd
#11297f

kolory dodatkowe

Kolory dodatkowe stosowane są głównie w grafikach typu flat i komunikacji w mediach społecznościowych.

Ważne informacje!

kolorem CTA jest kolor #006EFF

kolor #27A00 jest stosowany głównie w komunikatach związanych z zakupem

głównym kolorem typografii jest kolor #141731

1.c Pole ochronne i pole podstawowe

Pole ochronne znaku to określony obszaru wokół logo, który nie może zostać naruszony. Gwarantuje to zachowanie dobrej czytelności logo na wszystkich materiałach, na których będzie ono stosowane. Pole podstawowe znaku to minimalna odległość logo od krawędzi dokumentów oraz materiałów internetowych. W tym wypadku oba pola są takie same. Dla ułatwienia warto korzystać z wersji png logo z wyeksportowanym polem ochronnym.

pole ochronne wersji poziomej

W wersji poziomej oba pola są równe 0.5 a od krawędzi logo, gdzie a to wysokość sygnetu.

pole ochronne wersji pionowej

W wersji pionowej oba pola są równe 0.5 a od krawędzi logo, gdzie a to wysokość sygnetu.

1.d modyfikacja znaku

Zbiór i przykłady najczęściej popełnianych błędów, takich jak m. in. dodawanie elementów cieni, zmiana kolorystyki, rozciągnięcie znaku graficznego, umieszczenie go na innym niż ustalono tle.

Proporcje

Zabronione jest rozciąganie znaku i jego obracanie.

Kolorystyka i efekty

Zabronione są zmiana koloru oraz dodawanie efektów do logo (np. cień, obrys).

Dodawanie elementów

Zabronione jest dodawanie jakichkolwiek elementów do logo wewnątrz pola ochronnego. Zabronione jest również stosowanie tła innego niż przewidziane w podstawowej księdze znaku.

Zmiana układu i pola ochronnego

Zabronione jest stosowanie logo zbyt blisko krawędzi dokumentu. Zabronione jest modyfikowanie proporcji poszczególnych elementów logo oraz ich wzajemnych proporcji i położenia względem siebie.