VER_RTM_v106.0 (10.06.2021)

BLK_CAI_COM_ORD_NXO_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który uniemożliwiał przesyłanie zamówienia w momencie gdy osobą podpisującą w scenariuszu był użytkownik domyślny

BLK_CAI_COM_ORD_SGT_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawienie rozbijania kompletu na poszczególne składniki na zamówieniu, gdy ilość zamówionych kompletów była większa niż 1.
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Naprawiono problem błędnego przeliczania cen związany z brakiem dzielenia przez ilość sztuk składniku kompletu w vendorze splitSetsOnPercent.
 • <cat-blue>nowa opcja<cat-blue>Dodano możliwość wyboru osoby podpisującej dokument z pola własnego oraz możliwość wyboru czy przenosić osobę podpisującą na dokument końcowy.
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green>Dodano obsługę znaków specjalnych w zamówieniach z BaseLinker.
 • <cat-blue>nowa opcja<cat-blue> Dodano funkcjonalność która ustawia na dokumencie Pobranie jeśli nazwa metody transportu zawiera w nazwie "Pobranie".
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> W pytaniu ""Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia"" naprawiono zapis nie zaznaczonych opcji ""Czy chcesz pomijać NIP jeśli jest nieprawidłowy (wstawić pustą wartość)"", ""Gdy nie ma nipu: Nie przesyłaj nazwy firmy, nawet jeżeli jest wpisana"", ""Gdy jest wpisany NIP ale klient nie podał nazwy firmy: wyszukaj dane klienta w bazie GUS"".

BLK_CAI_COM_ORD_OPT_100

 • <cat-blue>nowa opcja<cat-blue> W pytaniu "Jak chcesz przetwarzać produkty?" dodano opcję do multimapowania produktów oraz możliwość ustalenia priorytetu mapowania.
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono wygląd pytania "Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia" i literówkę w procesowaniu kontrahentów bez priorytetowego mapowania.
 • <cat-blue>nowa opcja<cat-blue> Dodano wyświetlanie błędów logowania po stronie klienta.
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Usunięto próbę przypisania metody płatności w Optimie o nazwie takiej, jak metoda płatności w BaseLinkerze w kilku konkretnych przypadkach.
 • <cat-yellow>vendor<cat-yellow> Dodanie vendora separateBusinessAndPersonalCustomers - rozdzielanie na osobnych kontrahentów firmy i osoby fizyczne (przydatne, gdy klienci zamawiają na np. ten sam adres mailowy rzeczy na firmę oraz prywatnie, a mapowanie kontrahentów jest po adresie mailowym).
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Usunięto próbę przypisania metody płatności w Optimie o nazwie takiej, jak metoda płatności w BaseLinkerze w kilku konkretnych przypadkach.

SGT_CAI_COM_STC_PRS_100

 • <cat-blue>nowa opcja<cat-blue> Dodano możliwość przesyłania stanów magazynowych w postaci ułamków np. 0.1; 1.5

NVR_CAI_COM_INV_EML_100, NXO_CAI_COM_INV_EML_100, OPT_CAI_COM_INV_EML_100, SGT_CAI_COM_INV_EML_100, WFG_CAI_COM_INV_EML_100

 • <cat-blue>nowa opcja<cat-blue> Dodano możliwość wyboru zakresu dni wstecz z jakich mają być wysyłane dokumenty

BLK_CAI_COM_ORD_ENV_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono przetwarzanie zamówień nieposiadających NIP, dodano pomijanie walidacji NIPu w bazie VIES, dodano nieprzepisywanie NIPu z zamówienia jeśli nie został podany.(Poprawka wymaga wyłączenia walidacji NIP po stronie Enovy365)
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował przepisywanie nazwy firmy na kartę kontrahenta mimo zaznaczonej opcji do pomijania.
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował dodawanie "" "" przed nazwą kontrahenta".

SGT_CAI_COM_PRD_BLK_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Ujednolicono wizualnie pytania w scenariuszu, usunięto zbędny średnik w nawiasie.

BLK_CAI_COM_ORD_CXL_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował, że kontrahent który podał zagraniczny NIP na dokumencie widniał jako osoba fizyczna.
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował, że końcówka nazw firm oraz kontrahentów dłuższych niż 50 znaków były przenoszone na następny dokument.
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował niezapisywanie dokumentu gdy w danych kontrahenta znajdował się " ' ".

SGT_CAI_COM_STC_SLA_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono numerację pytań 11,12,13 w scenariuszu oraz  dodano tytuł do pytania "4. Magazyn w Subiekt GT ".

CSV_CAI_COM_ORD_SGT_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> "W pytaniu ""Ustaw pola dokumentu na podstawie mapowania"" zmieniono informacje ""(opcjonalne)"" na ""(wymagane)""
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> W pytaniu ""Jak chcesz przetwarzać sposób płatności"" dodano blokade możliwości zaznaczenia obu opcji ""Przy mapowaniu metod płatności status z pliku CSV traktuj jako ..."""

NHS_CAI_COM_ORD_SGT_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Dodano obsługę zagranicznych znaków np.č, í w danych kontrahenta.

BLK_CAI_COM_GDC_OPT_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> W pytaniu "Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Comarch Optima na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?:" zmieniono odniesienie do Baselinker z Subiekt na Comarch Optima.
 • <cat-yellow>vendor<cat-yellow> Poprawiono błąd który powodował, że dokument nie był końcowy nie był zatwierdzany i nie tworzył WZ.

NXO_CAI_COM_PRD_BLK_100, NXO_CAI_COM_PRD_PRS_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Naprawiono błąd który powodował w rzadkich przypadkach dublowanie przesyłanych produktów.

NXO_CAI_COM_PRD_BLK_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Zmieniono nazwę pytania na "Dodawanie pól własnych na podstawie parametrów w BaseLinker".
 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował, że mapowane pola własne nie przypisywały się do kategorii w BaseLinker.

ALL_CAI_COM_ORD_OPT_100

 • <cat-blue>nowa opcja<cat-blue> Dodano funkcjonalność która pozwala na zapisywanie różnych kodów autoryzacyjnych dla różnych kont Allegro do osobnych plików.

OPT_CAI_COM_PRD_PRS_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> W pytaniu "W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Comarch Optima z produktami w magazynie PrestaShop" naprawiono wartość opcji "EAN" po stronie "Comarch Optima"

NXO_CAI_COM_ORD_BLK_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował dodawanie produktów podwójnie jeśli miał inną jednostkę miary niż sztuka.

NXO_CAI_COM_PRD_PRS_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Naprawiono błąd który powodował, że w rzadkich przypadkach gdy SKU było podane z małych liter przesyłane produkty były dublowane.

BLK_CAI_COM_ORD_WFG_100

 • <cat-blue>nowa opcja<cat-blue> Dodano funkcjonalność która pozwala na ustawianie daty z wybranego pola dodatkowego na zamówieniu w BaseLinkerze na dokumencie w WaproMAG.

SKY_CAI_COM_ORD_NXO_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> W integracjach ze SkyShop zaktualizowano sposób obsługi metod płatności.

SHR_CAI_COM_ORD_SGT_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Naprawiono problem z nieskończoną pętlą próby wyciągnięcia produktów z zamówienia Shoperowego gdy ilość produktów na tym zamówieniu jest równa zero.

BLK_CAI_COM_ORD_NVR_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Wyeliminowanie możliwości wystąpienia sytuacji, w której Insert Navireo zakończy przetwarzanie kontrahenta z błędem, gdy nazwa firmy jest bardzo długa a sam kontrahent istnieje w Insert Navireo i jest zmieniany z kontrahenta firmowego na kontrahenta osobowego.

NXO_CAI_COM_STC_BLK_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował nie przesyłanie stanów magazynowych kompletów jeśli zaznaczona była opcja do kompletowania zestawów.

NVR_CAI_COM_INV_BLK_100, NXO_CAI_COM_INV_BLK_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono błąd który powodował wyświetlanie się komunikatu "Zamówienie nie posiada dokumentu końcowego w ERP" w dzienniku i nie pozwalał na dołączenie dokumentu do  BaseLinker'a.

CXL_CAI_COM_STC_ALL_100, CXL_CAI_COM_STC_BLK_100, CXL_CAI_COM_STC_SHR_100

 • <cat-green>naprawa błędu<cat-green> Poprawiono bląd który powodował, że mimo zaznaczonej opcji "Odejmuj od stanu ilość zarezerwowaną" stany przesyłane były bez rezerwacji.