FAQ

Wojtek Gąciarz

Czy trzeba udzielić zgody na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej?

Cyfryzacja, która obejmuje coraz szersze obszary życia publicznego i prywatnego, wymusza zmiany także w przestrzeni biznesowej. Dlatego coraz więcej firm decyduje się wysyłać faktury do swoich klientów w formie elektronicznej. Jednak czy takie działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

Kiedy wysyłka faktury w postaci elektronicznej jest dopuszczalna?


Przepisy dopuszczają możliwość wysyłki faktury w postaci elektronicznej, ale tylko za zgodą adresata. Zgodnie z treścią art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:


“Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury". 


Przepis ten jednak nie precyzuje, w jaki sposób taka zgoda powinna zostać wyrażona.


Zgoda na otrzymanie faktury, czyli co?


Ze względu na to, że przepis regulujący obowiązek akceptacji faktury przez odbiorcę jest tak lakoniczny, można przypuszczać, że zgoda na otrzymanie elektronicznej faktury może mieć dowolną formę. 


Krajowa Informacja Skarbowa wskazuje w jednej ze swoich interpretacji ww. przepisu, że nie istnieją żadne szczególne wymogi co do formy i treści akceptacji otrzymywania faktury drogą elektroniczną. Wszelkie postanowienia w tym zakresie pozostają w geście stron i tego, jak się umówią.


Ponadto, w uzasadnieniu do tego przepisu ustawodawca wskazuje, że kwestie wyrażania zgody na taki sposób wysyłania i otrzymywania faktury pozostawia się całkowicie woli stron i może mieć ona zarówno formę ustną, pisemną jak i dorozumianą.


Jaka forma zgody?


Biorąc to pod uwagę, zgoda na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną może być wyrażona m.in.:


  • w formie sms’a lub maila,
  • ustnie, np. podczas rozmowy telefonicznej,
  • w sposób dorozumiany, np. poprzez zapłatę kwoty widocznej na fakturze.


Jeśli odbiorca faktury z jakichś przyczyn chciałbym wycofać swoją zgodę, również może to uczynić w dowolnej formie. Jednak dla celów dowodowych najbezpieczniejszą formą zarówno udzielania, jak i cofania zgody, jest forma pisemna. 


What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

© 2023. Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro.com™