FAQ

SellIntegro

Jak powiązać produkt z aukcją?

Zobacz, jak powiązać swoje produkty z aukcjami.

Dopisywanie produktów do aukcji z Allegro i Ebay wygląda w ten sam sposób.


1. Wejdź do zakładki “Zarządzanie aukcjami”.
2. Wybierz aukcje, które chcesz powiązać z danym produktem.
3. Wejdź w “Operacje” (niebieski przycisk pod listą aukcji).
4. Kliknij *Powiąż z produktami z magazynu*.
5. Wybierz magazyn, w którym dany produkt się znajduje.
6. Kliknij *Wykonaj…*.

7. W danym polu pod “Numer ID produktu” wpisz Numer ID danego produktu.
8. Kliknij *Zapisz powiązania*.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

© 2023. Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro.com™