FAQ

SellIntegro

Jak synchronizować stany magazynowe z Subiekta Nexo PRO do BaseLinkera?

Parametry synchronizacji

Wtyczka umożliwia personalizację procesu aktualizacji stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker według następujących parametrów:

1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Subiekt Nexo PRO na podstawie określonego mapowania.

a) Dostępne pola z Subiekt Nexo PRO: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod produktu.

b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu.

2. Określenie cechy towaru do synchronizacji stanów – brak określenia lub nazwa cechy z Subiekt Nexo PRO.

3. Możliwość zmiany stanów na ujemny lub 0, jeśli stan w Subiekcie jest mniejszy od zera.

4. Możliwość przesłania pomniejszonych stanów o dowolną liczbę.

5. Możliwość przesłania powiększonych stanów o dowolną liczbę, zwracając uwagę na pole własne w Subiekcie Nexo PRO.

Wymagania systemowe

Do poprawnego włączenia oraz działania synchronizacji jest wymagana:

  • Dostępna wolna licencja Subiekt Nexo PRO.
  • Połączenie do internetu.
  • Znajomość danych połączeniowych do Subiekt Nexo PRO.
  • Dostęp do konta z uprawieniami administratora (na etapie konfiguracji).

Konfiguracja

Konfiguracja jest 2-etapowa:

  1. Po aktywacji wtyczki należy wypełnić formularz scenariusza integracji, aby dostosować sposób przesyłania stanów magazynowych do swoich potrzeb.
  2. Po wypełnieniu formularza zostanie udostępniony link do pobrania punktu końcowego, odpowiedzialnego za połączenie z Subiekt Nexo PRO, który należy zainstalować na komputerze z  Subiekt Nexo PRO. Po wpisaniu i zapisaniu poprawnych danych połączeniowych do Subiekt Nexo PRO integracja zaczyna działać.

Wsparcie

Wtyczka jest objęta wsparciem standardowym, lecz jest również możliwość wykupienia wsparcia premium – więcej informacji na temat wsparcia tutaj.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

© 2023. Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro.com™